Alta Plastic nhận thiết kế, in test màu theo yêu cầu của từng khách hàng.

THỜI GIAN / QUY TRÌNH PHÂN HỦY

Thông thường túi có thời gian phân hủy từ  24-36 tháng tùy điều kiện môi trường, độ ẩm vi sinh vật.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Điều kiện lý tưởng: ở nhiệt độ phòng, không bị ẩm ước, tránh các tác nhân hóa học….

Thời gian bảo quản tốt nhất 18-24 tháng.