Túi Top Block

  • Túi chất lượng, dai, dẻo.
  • Thiết kế chắc chắn, không bung, rách
  • Đa dạng kích thước.
  • Túi được thiết kế dạng block tiện dụng.

Túi top block miệng bằng

Túi top block T-shirt

Túi top block die-cut