Túi lịch

  • Kích thước: Kích thước túi theo yêu cầu, phù hợp với các loại lịch trên thị trường.
  • Chất liệu: có 2 loại
    + HD: Cứng, dòn, màu hơi đục
    + PE: bóng, dẻo, khó gãy khi gấp lại
  • Màu sắc: theo yêu cầu của khách hàng.
  • Số lượng màu in tối đa: 6 màu.
  • Thiết kế: đục lỗ hoặc quai ép.
Tui lich